Mizan
Distribusiýa merkezi

“Hilli Gaplama” H.J. – Mizan we Salam brendlary bilen ýerli daýhanlar tarapyndan ösdürilip ýetişdirilen ýokary hilli, ekologiýa taýdan arassa däne we iýmit önümlerini gaýtadan işlenilip gaplanan görnüşde paýlamak arkaly halka hyzmat edýär.

Mizan Önümleri

Kärhanamyzda önümleri öndürijilerden almakdan başlap, olary arassalap sortlamak we tä söwda nokatlarynyň tekjelerine goýulýança işleriň ähli tapgyrlarynda önümleriň hiline, ekologiki arassalygyna, daşky keşbiniň abatlygyna ýokary gözegçilik ýola goýlandyr.

DOLY GÖR

YNAMLY

Hyzmatdaşlyk

Biz Türkmenistanda siziň markaňyzyň ýüzi we ynamdar hyzmatdaşyňyz bolup bileris.

DOLY GÖR

Dillerlik

Biz Türkmenistanda siziň markaňyzyň ýüzi we ynamdar hyzmatdaşyňyz bolup bileris.

Mäş Taslamasy 10 000ga

Aralyk ekin hökmünde köpçülikleýin mäş ekip ýetişdirme

Türkmenistan 2020

Soňky   Täzelikler

Mizan H.J.

Önümlerimiziň Siziň ýokary islegleriňizi kanagatlandyrmasy biz üçin örän möhümdir.

Sergi

"Gulfood 2020" Dubai World Trade Center

Tejribe

Hyzmdaşlar Topary

Dolandyryş merkezi

Ashgabat ş, Ýylgaý Durdyýew köç., "Säher" binasy, 3-nji gat.

Önümçilik merkezi

Ahal wel, Akbugdaý etr, Industrialnyý köç., 1-nji geçelge, 9-njy bina.

Hilli Gaplama
Hojalyk Jemgyýeti

+99362 184477
+99362 184466